.

logo_szko__y

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Starej Wojskiej

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

..

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

.
.

Matematyka i informatyka

.

Tabliczka mnożenia

 

 

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"

Słowo wstępne

Zanim przystąpicie do realizacji swojego projektu, zachęcam Was do zapoznania się z informacjami, które znajdziecie w dziale Projekt edukacyjny.

Korzystajcie z doświadczeń swoich starszych kolegów.

Powodzenia.

Karta projektu

 

Temat projektu

W krainie figur płaskich

Imię i nazwisko opiekuna projektu

Małgorzata Galanciak

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa
w ZSO w Starej Wojskiej

Klasa realizująca projekt

V

Przedmiot

matematyka

Nazwa realizowanego programu

Matematyka krok po kroku

 

 

Treści nauczania związane z realizowanym projektem:

 •  Rozpoznawanie i nazywanie różnych figur płaskich, w szczególności wielokątów.
 •  Rysowanie wielokątów i innych figur płaskich.

 

 

Cele ogólne projektu:

 •  Zapoznanie uczniów z zasadami pracy metodą projektu.  
 •  Przedstawienie korzyści płynących z takiej metody pracy.  
 •  Przyswojenie podstawowych pojęć i technik matematycznych.
 •  Posługiwanie się własnościami figur płaskich.
 •  Rozwój wyobraźni przestrzennej.
 •  Wyrobienie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz analizy informacji pochodzących z różnych źródeł.
 •  Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi  i źródeł informacji oraz posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

 

Cele szczegółowe projektu:

 •  Zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej o tematyce wakacyjnej, w której wykorzystane zostaną różne wielokąty.
 •  Zauważanie figur płaskich w otaczającym nas świecie. 

 Wykonanie prezentacji multimedialnej o wybranym wielokącie w programie PowerPoint. 

 

Pomoce dydaktyczne:

 •  Szablony kół i wielokątów jako inspiracja do wykonania pracy plastycznej.  
 •  Podręcznik.  
 •  Komputery z programem PowerPoint i Word. 
 •  Projektor. 
 •  Tablica multimedialna. 
 •  Aparat cyfrowy. 

 

Wsparcie opiekuna projektu i nauczyciela:

 •  Rozmowy podczas lekcji. 
 •  Konsultacje po zajęciach lekcyjnych. 
 •  Porady przez e-maile. 
 •  Udostępnienie strony internetowej M jak matma dla potrzeb projektu. 

 

Realizacja projektu:

Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Szukają figur płaskich w otaczającym nas świecie, zbierają  informacje o wybranych wielokątach. Przygotowują szablony figur i wykonują z nich obraz o tematyce wakacyjnej. Przygotowują prezentację dotyczącą wybranych wielokątów.

Uczniowie dokonują samooceny własnej pracy, wybierają źródła informacji, sposoby prezentacji efektów pracy grupy.

 

Czas realizacji: 2 tygodnie

 

Sposób prezentacji projektu:

 •  Wystawka prac uczniów.
 •  Prezentacja multimedialna.
 •  Informacje na stronie projektu.
 •  Zamieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie internetowej szkoły.

 

Ocena projektu: 

Ocenie podlegać będzie:

 •  poprawność wykonania prac,
 •  oryginalność podejścia, pomysłowość,
 •  pracochłonność, estetyka wykonania,
 •  wkład pracy indywidualnej i zespołowej,
 •  umiejętność współpracy w grupie.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )